Knowledge hub > Encryptie in de cloud

Encryptie in de cloud

01-31-2017 Anne Willem Piening, VH ICT

Vergeleken met 5 tot 10 jaar geleden is onze werkomgeving sterk veranderd. Voor elke organisatie zijn de gevaren van buitenaf bovendien de laatste jaren drastisch toegenomen. Moderne bedrijven ontkomen er niet meer aan om zich goed te beschermen tegen dataverlies. De Next-Gen encryptie software van Sophos biedt elke organisatie, onafhankelijk van haar grootte, een sterke bescherming tegen dataverlies, die niet ten koste gaat van de productiviteit en flexibiliteit van de eindgebruikers.

Om optimaal te presteren willen de meeste werknemers altijd en overal bereikbaar zijn en toegang hebben tot belangrijke bedrijfsdata. Tegenwoordig maakt een standaard-gebruiker gemiddeld gebruik van 3 verschillende devices. Terwijl het gebruik van ICT-apparatuur zich vroeger beperkte tot een desktopcomputer en, incidenteel, een laptop, wordt vandaag naast deze toestellen ook gauw gebruik gemaakt van een mobiele telefoon en 1 of zelfs 2 tablet(s). Hoewel al deze mobiele devices net zo vaak, of misschien zelfs vaker, gevoelige informatie dragen, kunnen ze gemakkelijk worden kwijtgeraakt of gestolen. Bovendien maakt het toegenomen gemiddeld aantal toestellen per gebruiker het risico op dataverlies alleen maar groter.

Naast de toenemende mobiliteit van werknemers, hebben moderne organisaties steeds vaker te maken met de opslag van data bij een cloud-provider. Belangrijke en/of gevoelige bedrijfsgegevens worden tegenwoordig in toenemende mate buiten het eigen bedrijf opgeslagen. Weet u zelf bijvoorbeeld altijd waar uw gegevens zich precies bevinden?

In deze snel veranderde werkomgeving worden steeds meer organisaties zich bewust van de gevaren en mogelijk dramatische gevolgen –financieel en juridisch- van dataverlies en van de noodzaak van een goede data-encryptieoplossing. Maar is een encryptie-oplossing vooral iets voor grote bedrijven, die het risico lopen om doelwit te zijn voor een gerichte aanval? Zeker niet, met de Next-Gen data-encryptieoplossing van Sophos kunnen ook middel- en kleinbedrijven een passende en onmisbare bescherming vinden tegen de volgende risico’s, waar elke onderneming mee geconfronteerd is:

  • Consequenties van het verlies van verloren of gestolen toestellen

Zoals hierboven gezegd maakt een werknemer gemiddeld gebruik van 3 verschillende devices, die allemaal eenvoudig kunnen worden kwijtgeraakt of gestolen. Full disk encryptie is een goede eerste stap maar biedt onvoldoende bescherming van waardevolle bedrijfsgegevens die op mobiele devices worden gebruikt en opgeslagen.

  • Hoe gebruikers tegenwoordig met data omgaan

Neem eens de tijd om te kijken hoe de eindgebruikers in uw organisatie werken en met data omgaan. Mensen maken documenten, presentaties e.d. aan, op verschillende devices en slaan op en kopiëren de bestanden vervolgens op diverse storage-opties, van de eigen server of USB-sticks tot de cloud van een externe provider. In zulke situaties is databerscherming een must.

  • Eenvoudige menselijke fouten

Er zijn talloze voorbeelden van eenvoudige menselijke fouten die tot dataverlies of een datalek kunnen leiden. Mensen maken bijvoorbeeld vaak gebruik van web-browsers of mail clients om data te delen. Hierdoor loopt het bedrijf wel het risico dat belangrijke data per ongeluk beschikbaar komt te staan in de cloud of in verkeerde handen terechtkomen.

  • Aanvallen door hackers of malware

Uit onderzoek blijkt dat, in meer dan de helft van de gevallen, datalekken plaatsvinden naar aanleiding van een aanval door hackers of malware. Malware is, door zijn toenemende complexiteit en door de steeds grotere schaal waarop het gebeurt, een steeds belangrijker probleem aan het worden. Elke organisatie dient zich goed tegen malware te beschermen en zou, d.m.v. data-encryptie, de toegang tot zijn data door malware moeten voorkomen.

 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van Next-Gen encryptie?

 

De encryptie-oplossing van Next-Gen kenmerkt zich door zijn eenvoudige toepassing, zowel voor de eindgebruiker als de administrator. Hierdoor wordt het niveau van acceptatie van de oplossing binnen de organisatie vergroot.

  • “Always-on” encryptie

Het basisprincipe van de Next-Gen encrytie-oplossing is dat alle data die door elke gebruiker in het bedrijf wordt geproduceerd en gedeeld, belangrijk is en dus goed beschermd en geencrypt moet worden. In vaktermen spreekt men dan over “always-on” encryptie of “encryptie by default”.

  • Continue encryptie

De gebruikers van Next-Gen encryptie kunnen er niet alleen van uitgaan dat alle bestanden automatisch en op een transparante manier worden geencrypt maar ook, eenmaal geencrypt, altijd geencrypt blijven. Wat er maar met de bestanden gebeurt (verplaatst, gekopieerd, opgeslagen onder een nieuwe naam etc.). Gebruikers hoeven dus nooit over encryptie na te denken en kunnen eenvoudig hun bestaande werkprocedures blijven volgen. Bovendien, mocht een gebruiker een bestand verliezen, wordt het bestand in geencrypte vorm verloren. Zijn inhoud blijft hierdoor altijd onbruikbaar voor onbevoegden.

  • Aanvulling op DLP (Data Loss Prevention)

Het gebruik van Next-Gen biedt geen vervanging voor Data Loss Protection (DLP). DLP is en blijft belangrijk. Daarom is DLP meegenomen in de werking van Next-Gen encryptie. Als een gebruiker bepaalde gegevens wilt decrypten wordt DLP in werking gezet, om te voorkomen dat belangrijke data het bedrijf kunnen verlaten. Deze combinatie van Next-Gen en DLP heeft als bijkomend voordeel dat DLP alleen toegepast hoeft te worden op het moment dat de encryptie van bepaalde data wordt opgeheven. Hierdoor worden de complexiteit van DLP en de eisen die aan het systeem worden gesteld, drastisch verminderd.

Over deze partner

VH ICT heeft maar 1 doel: Altijd! Met betrokken professionals bieden wij professionele oplossingen rondom thema’s als o.a. Cloud, Security en Connect.

Meer content van deze partner
eerder artikel
nieuwer artikel

Dit artikel wordt je aangeboden door: